Terug
Blog 20-02-20

20 IT Trends & Tips om rekening mee te houden in de planvorming van 2020

IT-Trends

Wat zijn de IT trends van 2020? Regeren is vooruit zien. Dat geldt zeker ook voor ICT. Door al stappen vooruit te denken en te plannen realiseer je als IT-management een ICT-omgeving die nu en in de toekomst past bij de eisen en wensen van de organisatie en de markt. De specialisten van ACA IT-Solutions hebben 20 ICT trends en tips op een rij gezet die van essentieel belang zijn voor organisaties die waarde hechten aan de kwaliteit van ICT.

1. IT is niet alleen meer een taak van IT

De scheidslijn tussen techniek en gebruik wordt steeds dunner. Waar houdt de rol van IT-beheer op en waar start de rol van andere afdelingen en de individuele medewerker. Denk aan het gebruik en opslaan van wachtwoorden, de inbreng (en updaten) van eigen devices in het bedrijf, het delen van data en mobiel werken. IT is voortaan een gedeelde verantwoordelijkheid.

Nu digitalisering zo’n belangrijke en centrale rol inneemt in het (bedrijfs)leven staat ICT hoog op de agenda. Daarbij is het van belang dat ICT zowel op strategisch, tactisch, technisch en operationeel niveau wordt geborgd. Er ligt dus ook een rol voor de directie (procedures, werkinstructies, security awareness).

2. IT-ers zijn en blijven schaars

De ICT-branche schreeuwt om extra personeel en dan vooral op HBO- en WO-niveau. Bij veel organisaties is er sprake van een structureel tekort aan in-house capaciteit en kennis. Dat dwingt het IT-management om naar alternatieven te zoeken. Daarin ligt ook een rol voor de IT-partner om samen met de opdrachtgever te kijken naar efficiëntie, taakherverdeling of IT-oplossingen die minder arbeidsintensief/onderhoudsarm zijn.

3. Borgen – Beschermen – Genezen

Een firewall en een spamfilter alleen zijn al lang niet meer voldoende om de ICT-omgeving te beveiligen. Elke organisatie heeft een gedegen plan nodig om het netwerk, de applicaties en de data te beschermen. Dat begint bij een goede back-up die ook extern wordt opgeslagen en zo actueel mogelijk is. Daarnaast is een goede ICT-beveiliging belangrijk om de continuïteit te garanderen en de digitale kroonjuwelen van de organisatie te beschermen. Gaat het onverhoopt toch mis (crash/cyberaanval/brand)? Ligt er dan een plan klaar om weer snel up-and-running te zijn?

4. Beschikbaarheid 5G

5G komt eraan. Het dataverbruik groeit exponentieel en dat vraagt om nog snellere verwerking, maar ook veiligheid en betrouwbaarheid van de datastromen zijn van groot belang. 5G opent bovendien deuren die eerder gesloten bleven. Denk daarbij aan slimme IoT-oplossingen en IoT-apparaten, zelfrijdende auto’s, zorg op afstand en nog veel meer.

5. Cybercriminelen excelleren: ‘zero trust’ wordt de nieuwe standaard

Er gaat meer geld om in cybercriminaliteit dan in de internationale drugshandel. De tijd van doorzichtige phishingmails vol typfouten is al lang voorbij. De kwaliteit van de aanvallen is zorgwekkend hoog.

Om de risico’s te minimaliseren, hanteren grote (internationale) organisaties standaard een zero trust beleid. In het MKB is dit (nog) niet gangbaar. Daar is het vertrouwen dat de medewerkers veilig omgaan met devices, applicaties en data nog onterecht groot. Het wordt voor een individuele werknemer steeds lastiger om zelf te beoordelen wat veilig is en wat niet. Daarom wordt ook bij kleinere organisaties de roep om een zero trust policy groter.

6. Automatiseren en digitaliseren

De ontwikkelingen gaan razendsnel op het gebied van automatisering en digitalisering. Er is enorme winst te behalen door dit nauwgezet te volgen en te bekijken hoe dit een meerwaarde kan zijn voor de organisatie. Denk aan machine learning, AI, blockchain, maar ook ‘simpele dingen’ zoals face ID. Dit vraagt een andere en soms ook intensievere inzet van devices binnen een organisatie. Aangezien ook het aantal applicaties verder zal groeien, zullen de devices en de IT-omgeving dus mee moeten groeien. Het is belangrijk om daar als IT-organisatie op voorbereid te zijn en een gedegen digital workspace management te voeren.

7. Edge Computing wordt concreet

Edge computing wordt nu echt goed zichtbaar in de werk- en leefomgeving. Denk daarbij aan organisaties die gebruik maken van IoT of apparaten waarvoor lokale data opslag vereist is. Voorbeelden zijn fitness apparaten, huishoudelijke apparatuur, CV-ketels, camera’s, sensoren, slimme straatverlichting, auto’s en alle andere apparaten die data genereren en delen. Het aantal IoT-oplossingen zal verder toenemen en daarmee groeit ook de behoefte aan edge computing. Een groot voordeel van edge computing is dat responstijden worden verbeterd en hiermee wordt de consumptie van bandbreedte teruggedrongen. Veel IoT-apparaten slaan data namelijk lokaal op en ook het rekenwerk dat nodig is om intelligente taken uit te voeren wordt lokaal gedaan. Dit staat haaks op de behoefte van organisaties om data juist te centraliseren en vraagt dan ook om een nieuwe werkwijze van ICT.

8. Het belang van meten en monitoren

Hoe is het gesteld met de performance van de systemen, welke patches en updates moeten worden geïnstalleerd, wie bevinden zich op het netwerk, welke beveiligingsrisico’s zijn er, hoe is het gesteld met de belasting van bepaalde lijnen en units? Er zijn tegenwoordig ongekende mogelijkheden om te meten en monitoren, volledig geautomatiseerd. Dit kan zeer waardevolle informatie opleveren, waarmee snel en tijdig kan worden gereageerd op fouten, beveiligingsproblemen of excessen. Deze nieuwe inzichten dragen natuurlijk ook bij aan de ontwikkeling van het ICT-beleid.

9. Vierdaagse werkweek komt eraan

De roep om een vierdaagse werkweek wordt steeds luider. Microsoft heeft hier een test mee gedaan. Het zou de productiviteit verhogen en het werknemersgeluk vergroten. Voor of tegen, vanuit IT-perspectief is het belangrijk om voorbereid te zijn op deze trend. Als het werkelijkheid wordt, dan heeft dit grote impact op de inzet van ICT. Betekent dit dat er meer personeel nodig is om het werk te verrichten? Is de piekbelasting van het netwerk hoger op werkdagen? Wordt de behoefte aan mobiel werken en aan digitalisering/automatisering nog groter?

10. Gezichtsherkenning is overal

De combinatie gebruikersnaam en wachtwoord raakt steeds meer uit de gratie. Het is niet veilig genoeg en bovendien lastig om al die gebruikersnamen en complexe wachtwoorden te onthouden. Zeker nu het aantal applicaties dat een gemiddelde medewerker gebruikt groter is dan ooit. Nieuwe manieren om de zekerheid te hebben dat het echt de juiste persoon is die inlogt, zijn daarom hoog nodig. Biometrische (vingerafdruk, irisscan, face-id) en multifactor authenticatie zijn actuele methodes voor snelle en veilige toegang tot applicaties, data, acties (zoals betalingen) en locaties.

11. Werktevredenheid en (geestelijke) gezondheid worden belangrijker

Er is een duidelijke verschuiving gaande als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Primaire voorwaarden worden als vanzelfsprekend ervaren. Ontastbare zaken als werkplezier en gezondheid winnen snel aan populariteit. Sterker nog, hiermee kan een werkgever zich onderscheiden. Hierin ligt behalve voor de IT-afdeling ook een rol voor de HR-functionaris. Denk aan vrije device keuze op de werkplek, gratis wifi op kantoor, werkplekken op maat (zelfs met deskbike), mogelijkheid tot thuis/flexibel werken en ga zo maar door.

12. Flexwerken vereist flexdenken

Flexwerken is geen nieuwe term. Steeds meer organisaties geven medewerkers de ruimte om thuis of buiten kantoor te werken. In veel gevallen is het een minimale vereiste. Denk aan medewerkers die veel moeten reizen voor het werk of in de buitendienst werken. Ook remote werken wordt steeds vaker toegestaan om bijvoorbeeld files te omzeilen, lange reistijd naar kantoor te beperken of overwerk in de avond mogelijk te maken. Flexwerken vereist flexdenken. De medewerkers moeten de juiste tools krijgen om op afstand te kunnen werken en vooral ook samen te kunnen werken.

13. Generatie Z komt eraan

Generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010) stroomt geleidelijk het bedrijfsleven in. Deze groep nieuwe medewerkers is van het post-internettijdperk en is gewend om ‘digital-first’ te denken. Ook zij zullen gaan instromen in jouw organisatie. Belangrijk dus om je hierop voor te bereiden en vanzelfsprekend vraagt dit het nodige van jouw ICT-afdeling.

14. Data is het nieuwe goud

Digitaliseren – beveiligen – ontsluiten… De hoeveelheid digitale data groeit enorm. Dat is enerzijds een enorme uitdaging (storage, security) en anderzijds een ongekende kans. Hoe beter de data is gestructureerd, hoe groter de kansen voor de organisatie. Door het digitaliseren en ontsluiten van de data kan de organisatie enorme winst behalen op het vlak van efficiënt (samen)werken en business intelligence (BI).

15. Wifi 6 komt eraan

Wifi 6 is de nieuwe standaard voor wireless networking. Dit betekent meer capaciteit, hogere snelheden, lagere latency en bovenal ‘high efficiency’. Met dat laatste wordt bedoeld dat wifi-gebruik in drukke omgevingen (waarbij veel mensen van hetzelfde netwerk gebruik maken) stukken beter wordt. Devices (en dus ook de gebruikers) zullen snel om Wifi 6 gaan vragen en dat betekent dat het netwerk daarop moet worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

16. Integratie IT en telecom gaat door

Computer en telefoon waren lange tijd strikt gescheiden apparaten. De integratie is al enkele jaren geleden ingezet en gaat de komende jaren onveranderd door. De mobiele telefoon neemt de taak van het vaste toestel verder over en het beheer van mobiele devices wordt meer geïntegreerd in het ICT-beheer. Logisch ook, want een mobiele telefoon is ook een datadrager en een device waarop zakelijke applicaties worden ontsloten. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van CRM-data, de inzet van collaboration tools (zoals Office365), bellen en videoconferencing via internet. Het device-landschap is zo in de loop der jaren geleidelijk veranderd en dat gaat door. Hiermee verandert de werkplek en de manier van (samen)werken. Met als logisch gevolg dat ook Mobile Device Management (MDM) een punt van aandacht vormt van de IT.

17. IT uitbesteden gaat door

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de in-house ICT-afdeling te verkleinen. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te wijzen. Zo gebeurt steeds meer beheer en monitoring op afstand, wat de fysieke aanwezigheid van ICT-ers vermindert. Ook stijgt de complexiteit van veel ICT-omgevingen, waardoor het steeds moeilijker wordt om alle kennis in huis te houden. Generiek beheer wordt minder (ook door de transitie naar cloud/hybrid) en specialistische kennis (die niet jaarrond nodig is) wordt afgeroepen.

18. Kritisch op privacy

Met de komst van de GDPR-wetgeving in 2018 zijn consumenten, klanten en werknemers een stuk kritischer op de persoonsgegevens en andere privacygevoelige data die van hen worden gegenereerd. Er zijn ook steeds meer (gratis) apps en devices die data uitlezen en opslaan. Denk aan internetbrowsers, smartwatches, social media, navigatie apps, game consoles, beveiligingscamera’s en ga zo maar door. Hoe lang wordt deze data bewaard, waarvoor wordt deze data gebruikt en hoe veilig staat deze data? Organisaties hebben een grote uitdaging om dit te managen en te kunnen uitleggen als daarnaar wordt gevraagd.

19. Cloud en ‘as-a-service’

Het aantal ‘legacy’ applicaties (lokaal geïnstalleerd) daalt drastisch. Hiermee wordt de weg steeds meer vrijgemaakt voor de cloud. Dat hoeft helemaal geen full-cloud oplossing te zijn, want er zijn 1001 varianten tussen on premises (ICT op locatie) en de cloud. Nauw verbonden met cloud oplossingen is de gebruiks- en contractvorm ‘as-a-service’. Het bekendste voorbeeld is SaaS (Software-as-a-Service).

Het aantal ‘as a Service’-proposities is inmiddels niet meer te tellen. Eigenlijk is het niets meer dan een abonnementsmodel. De gebruiker ziet het als een voordeel, omdat het op- en afschalen van diensten gemakkelijk is en er geen flinke voorinvestering nodig is. Voor de leverancier is het een mooi verdienmodel als de klant lang genoeg behouden wordt. Het brengt ook uitdagingen met zich mee. Voor de IT-afdeling ontstaat er namelijk een wildgroei aan kleine applicaties die allemaal gemanaged moeten worden. Daarom gaan steeds meer bedrijven werken met een digital workspace oplossing, waarmee toegang, rechten en beschikbaarheid centraal beheerd kunnen worden.

20. Democratisering van expertise

“Democratisering van expertise is een werkwijze waarbij collectieve kennis wordt verzameld uit alle lagen van de samenleving/organisatie om nieuwe uitdagingen aan te pakken.” Een goed voorbeeld hiervan is Wikipedia, dat wordt bijgehouden door een grote groep participanten die allemaal kennis toevoegen. Dat is vele malen krachtiger en efficiënter dan een kleine groep experts voor wie het vullen en onderhouden van deze massale kennisbank een onmogelijke opdracht zou zijn geweest.

Zeker ook bij de inzet van ICT is democratisering van expertise een trend, want de inbreng en inspraak van gebruikers wordt alsmaar groter. Denk bijvoorbeeld aan co-creatie bij het inrichten van de werkplek, de keuze van een nieuw CRM/ERP-systeem of het ontsluiten van data. Steeds vaker zijn dit collectieve beslissingen van directie/management, ICT én de gebruikers.

Vragen over deze IT trends?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande trends en tips vragen of wil je graag sparren met een specialist van ACA IT-Solutions over één van de onderwerpen of trends het algemeen en het effect op je organisatie? Wij wisselen graag met je van gedachten. Neem even contact met ons op voor advies op afstand of een persoonlijke afspraak.