'Bouwen op een stevig fundament
geeft vertrouwen in de toekomst'

Maarten Consultant Security & Beleid
IT-Beleid vormen? Samen met ACA.

In de praktijk

Binnen onze organisatie ontstond een sterke behoefte om onze beveiligingsmaatregelen aan te scherpen. Zéker gezien de recentelijk sterke toename van cyberaanvallen. Vanuit het management willen we ons IT-team een handreiking doen en inzicht geven in de plannen. ACA IT-Solutions heeft ons geholpen om dit in kaart te brengen, inclusief een praktische aanpak. Aan de hand van ons nieuwe IT-securitybeleid weten we nu precies waar, wanneer en hoe we onze IT-omgeving zo optimaal mogelijk kunnen beveiligen.
Samen met ACA

Toegevoegde waarde

Het IT-securitybeleid wordt altijd afgestemd op het doel, de strategie en de waarden binnen een organisatie. Oftewel: welke risico’s worden geaccepteerd, overgedragen of gemitigeerd? Ook wordt gekeken naar de algehele toekomstplannen van de organisatie. Denk aan groeiambities, veranderingen in het applicatielandschap, overnames, verwachte aanpassingen in werkprocessen, etc. Deze strategische keuzes hebben vaak direct invloed op ICT en veiligheidsaspecten.

Door het formuleren van het IT-securitybeleid word je als organisatie gedwongen om goed na te denken over waar je staat, welke doelen je wilt bereiken en hoe je die kunt bereiken. Samen kijken we naar de belangrijkste risico’s, kwetsbaarheden en beveiligingsmogelijkheden, maar ook naar de beschikbaarheid en integriteit van informatie. De gewenste technische beveiligingseisen, afspraken en regels voor je IT-omgeving worden vastgelegd in het IT-securitybeleid.

De juiste oplossingen

ACA IT-Solutions ondersteunt organisaties bij het beschrijven, selecteren en implementeren van de juiste oplossingen op het gebied van IT-security. Daarvoor doorgronden wij de vraagstukken, bedrijfsprocessen, procedures en wensen. Logisch. Want de betrouwbaarheid van de security omgeving is belangrijk en wordt steeds vaker op de proef gesteld. We werken hiervoor samen met toonaangevende partners op het gebied van netwerk beveiliging, malware, het voorkomen van spam en web & content filtering. Een goed IT-securitybeleid biedt richting en zekerheid, nu en op de lange termijn.

Ook interessant

Compliance
ICT Beleid & Strategie