'Een veilige werkomgeving
beschermt wat waardevol is'

Michael Cybersecurity Architect
IT-security versterken? Samen met ACA.

In de praktijk

Er ontstonden binnen onze organisatie steeds vaker kwetsbaarheden. Samen met ACA IT-Solutions hebben wij al onze zwaktes in kaart gebracht. Oftewel: waar bevinden zich de zwakke punten in de verdediging tegen dreigingen van buitenaf? Op diverse fronten zagen we mogelijkheden voor kwaadwillenden om binnen te dringen en schade aan te richten. Met Vulnerability Management kunnen we deze kwetsbaarheden nu optimaal beheersen. En dat zorgt voor een veilig gevoel.
Samen met ACA

Compleet inzicht

Een terugkerende oorzaak van beveiligingsincidenten en datalekken binnen organisaties, is de aanwezigheid van kwetsbaarheden in verouderde of foutief geconfigureerde software. Met Vulnerability Management verkrijg je periodiek inzicht in de actuele status van (technische) kwetsbaarheden in je IT-omgeving, zodat met deze kennis adequate maatregelen kunnen worden getroffen. Hierdoor ontstaat een betrouwbare informatievoorziening. In begrijpelijk taal maakt ACA IT-Solutions inzichtelijk welke kwetsbaarheden zich in je IT-omgeving bevinden die potentieel kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden. Daarnaast adviseren wij concrete verbeteringen om die kwetsbaarheden – op het gebied van mens, proces en techniek – weg te nemen of te neutraliseren.

Advies en ondersteuning

Om kwetsbaarheden te kunnen managen moet je natuurlijk eerst weten waar die zich bevinden. Met name kwetsbaarheden die zich dieper in het netwerk bevinden zijn nu eenmaal lastiger te traceren. Daarom maken wij gebruik van een breed scala aan mogelijkheden voor het geautomatiseerd scannen, meten en monitoren van de IT-omgeving. Dat doen we periodiek, consequent en planmatig. ACA IT-Solutions ondersteunt je organisatie bij de inrichting van Vulnerability Management, maar we kunnen dit ook “as-a-service” leveren.

Ook interessant

Cybercrime Weerbaarheid Test
Gehackt? Een effectief stappenplan ‘van paniek naar productie’