'Een veilige werkomgeving
beschermt wat waardevol is'

Michael Cybersecurity Architect
IT-security versterken? Samen met ACA.

In de praktijk

Door goede technische maatregelen realiseren we een omgeving, die onze medewerkers een goede basis geeft om veilig te werken. Met de oplossingen die door ACA IT-Solutions zijn aangereikt, hebben we een compleet pakket van beveiligingsmaatregelen getroffen om onze bedrijfsinformatie te beschermen. Samen beseffen we nu dat IT-security belangrijker is dan ooit. IT-security is en blijft echter afhankelijk van zoveel omstandigheden en is zeer dynamisch. Dat blijft een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes maken. Er zijn tenslotte zoveel manieren om je IT-activiteiten te beveiligen. De juiste kennis en goed advies is echt een onmisbare schakel.
Samen met ACA

Investeer in veiligheid

Digitalisering biedt kansen en mogelijkheden, maar zorgt ook voor risico’s en bedreigingen. Bedrijfsnetwerken bevatten steeds meer (vertrouwelijke) informatie en door alle verbindingen ontstaan kwetsbaarheden binnen je bedrijf. Inmiddels bedraagt de schade van cybercrime in Nederland naar schatting 10 miljard euro per jaar. Met een investering in IT-Security krijg je inzicht in de risico’s en bedreigingen binnen het digitale landschap. Een volgende stap is het toepassen van technische maatregelen om digitale dreigingen te voorkomen en waar nodig vroegtijdig te detecteren en te corrigeren.

Balans

De inrichting van IT-Security is een complex proces. Op de achtergrond spelen veel afhankelijkheden mee. De toepassing van technische maatregelen vraagt om veranderingen op het gebied van techniek, mens en processen. In de praktijk zien we dat bij de toename van beveiliging ook meer drempels en complexiteit ontstaan. Daarom is het belangrijk om de juiste balans te zoeken tussen bescherming en praktische uitvoerbaarheid. Het creëren van een Fort Knox is tenslotte onwerkbaar en ook onnodig. Het maken van de juiste keuzes staat dan ook centraal.

Ook interessant

Jouw cyberveiligheid onder de loep