'Innovatie vindt niet alleen
plaats achter de schermen'

Rianne Business Consultant
IT-vraagstukken? Samen met ACA.

In de praktijk

Binnen onze organisatie beschikken we over heel veel data. Tot op heden werd daar maar weinig mee gedaan. Met Business Intelligence van ACA IT-Solutions wordt deze data uit de bedrijfsvoering en -activiteiten verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Vanuit deze inzichten gebruiken we die data om onze prestaties te verbeteren. Dankzij die nieuwe en interessante inzichten nemen we op een slimmere manier praktische en strategische beslissingen. Oftewel: een grote toegevoegde waarde voor de toekomst van onze organisatie.
Samen met ACA

Data maakt slimmer

Business Intelligence (BI) helpt organisaties bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen. Dat doen we door het verzamelen en analyseren van de aanwezige data. Want hoe meer je weet van je organisatie, hoe beter je jouw organisatie kunt (be)sturen. Zo komen we tot nieuwe en waardevolle inzichten. We leggen verbanden en trekken conclusies. En vanuit die inzichten maken we een vertaalslag naar succesvolle en relevante interacties met stakeholders, klanten, medewerkers of management. Oftewel: data wordt omgezet naar wijsheid.

 

Logisch en begrijpelijk

Business Intelligence tools zoals Microsoft Power BI kunnen binnen de hele organisatie worden ingezet. Bedrijfsanalyses worden hierdoor met een druk op de knop beschikbaar en overzichtelijk. De verkregen inzichten kunnen vervolgens heel eenvoudig worden gedeeld. Door de koppelingen van verschillende databronnen ontstaan heldere rapportages en begrijpelijke visualisaties. Het management en de teams kunnen rapportages eenvoudig analyseren en tijdig kansen en bedreigingen signaleren, waardoor er direct actie ondernomen kan worden.

Ook interessant

Whitepaper: Power BI
Doelgericht digitaliseren in 3 stappen