'Een veilige werkomgeving
beschermt wat waardevol is'

Michael Cybersecurity Architect
IT-security versterken? Samen met ACA.

In de praktijk

Tot nu toe hebben we weinig aandacht aan onze informatiebeveiliging besteed. Door de toenemende stroom mediaberichten over cybercrime waren we benieuwd naar de status van onze beveiliging. Via een Security Assessment van ACA IT-Solutions hebben we nu exact zicht op onze risico’s en bedreigingen op korte en lange termijn. Deze bevindingen vormen het startpunt van een nieuwe, krachtige cybersecurity strategie. Oftewel: welke bedreigingen zijn het belangrijkst en hoe moeten we onze investeringen daarop aanpassen?
Samen met ACA

Dieper inzicht

Waar bevinden zich de zwakke plekken in de ICT-beveiliging van jouw organisatie? Onze onderzoeken beginnen bij een beoordeling van de huidige situatie. Hiervoor hanteren wij, afhankelijk van en toegepast op de situatie, diverse onderzoeksmethodieken. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar of gecombineerd worden uitgevoerd.

Aan de hand van een Security Assessment worden verschillende aspecten binnen de organisatie onderzocht op aanwezige kwetsbaarheden en gerelateerde risico’s. Dat gaat verder dan alleen de IT-omgeving. Ook beleid, procedures en de werkwijze op de werkvloer kunnen onder de loep worden genomen. Deze beoordelingen geven je organisatie een objectief en dieper inzicht in de huidige beveiligings- en bedrijfsrisico’s.

Van inzicht naar praktijk

Aan de hand van prioriteiten en het identificeren van potentiële bedreigingen wordt een plan van aanpak gemaakt, waarmee de ernstigste risico’s (quick wins) direct worden aangepakt. Ook helpen we, aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport, met het maken van een roadmap om naar een structureel veilige werkomgeving te gaan. Zo worden aanvallers structureel geweerd en de continuïteit gewaarborgd.

Ook interessant

Jouw cyberveiligheid onder de loep
Marktonderzoek Open Source Intelligence