'Bouwen op een stevig fundament
geeft vertrouwen in de toekomst'

Maarten Consultant Security & Beleid
IT-Beleid vormen? Samen met ACA.

In de praktijk

“De wetgeving rondom AVG telt maar liefst 99 artikelen. Dat werd voor ons écht te complex om minutieus door te nemen én te begrijpen. Toch wilden we als toonaangevende organisatie de juiste afwegingen maken. ACA IT-Solutions kwam met een duidelijke analyse en concrete oplossingen. Het voelt heel goed om gewoon te weten of iets nu wel of niet mag. Stap voor stap hebben we nu de juiste maatregelen getroffen. Dat zorgt voor rust in de organisatie en vertrouwen bij onze klanten.”
Samen met ACA

Maximale bescherming

Elke organisatie beschikt over privacygevoelige informatie. Van klantgegevens, legitimatiebewijzen en bankgegevens tot werknemersgegevens. Voor de adequate opslag, het gebruik en beheer moet sinds 2018 elke organisatie binnen Europa voldoen aan dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze wet worden persoonlijke gegevens van individuen binnen de EU beter beschermd. Voor vrijwel elke organisatie heeft dit een effect op de manier van werken met documenten van persoonsgegevens. Een gedegen privacybeleid focust op drie gebieden: goede beveiliging van de IT-omgeving, het maken van beleid en procedures en het opvolgen ervan.

 

Altijd privacyproof

De maatregelen zijn echter niet vrijblijvend. Naast kans op een datalek, volgen bij nalatigheid forse sancties met grote impact. Aan de hand van een duidelijk stappenplan helpen onze specialisten om datalekken zoveel mogelijk te voorkomen, persoonsgegevens te beschermen en blijvend te voldoen aan alle AVG-eisen. Wij begrijpen de complexiteit. Samen bespreken we de mogelijkheden en oplossingen. Als één aanspreekpunt helpen we jouw organisatie om privacyproof te worden én te blijven.

Ook interessant

GDPR, de nieuwe privacy wetgeving