'Een werkplek zou moeten
voelen alsof je thuis werkt'

Pieter Manager Collaboration Team
Medewerkers voorop? Samen met ACA.

In de praktijk

Er ontstond in het begin veel weerstand binnen onze organisatie na de invoering van nieuwe software. Echter, door de professionele begeleiding van ACA IT-Solutions werd die weerstand omgebogen naar kansen en mogelijkheden. Onze mensen zagen ineens de concrete toegevoegde waarde en dat hielp enorm bij het accepteren van al die veranderingen. De sfeer is beter, er wordt veel meer en beter samengewerkt en men helpt elkaar bij knelpunten. Die positieve sfeer is voelbaar binnen het hele bedrijf. Het sleutelwoord is adoptie. Samen met ACA.

Stap voor stap

Binnen organisaties zijn IT-veranderingen aan de orde van de dag. Het menselijke aspect speelt daarbij een belangrijke rol. Daarvoor bekijken we bij het adopteren van nieuwe software of digitale tools altijd eerst goed naar de organisatie. Welke typen medewerkers zijn er? Wat doen ze voor werk? Hoe werken ze samen en wat zijn hun digitale vaardigheden? Vanuit een duidelijk plan van aanpak begeleiden we vervolgens de medewerkers om de IT-veranderingen te adopteren. Dat resulteert in minder frustratie, concrete inzichten en een efficiënt gebruik van de nieuwe software of digitale tools.

Compleet traject

Met de inzet van adoptie nemen we je medewerkers mee in het complete verandertraject. Dat doen we met de juiste voorbereidingen, communicatie over de nut en noodzaak en wat de veranderingen concreet opleveren voor de gebruikers. Van een heldere inventarisatie tot het coachen, trainen en begeleiden van medewerkers: onze gecertificeerde specialisten hebben kennis van techniek én praktijk. Dat leidt tot positieve gebruikerservaringen, betere samenwerking en vooral: een hoge tevredenheid. Veranderen lijkt soms eng. Maar veranderen is soms leuker én waardevoller dan het lijkt.