Terug
Blog 18-09-20

Prinsjesdag 2020: innovatie, verduurzaming en digitalisering

Prinsjesdag-2020 digitalisering innovatie

Prinsjesdag 2020 is een feit, zoals traditioneel op de derde dinsdag van de maand september. Op deze dag wordt het regeringsbeleid voor het komende jaar bekend gemaakt. Toch wordt ook gekeken naar de verdere toekomst en het geeft dus een goed beeld van hoe de overheid het economische klimaat koers geeft.

Natuurlijk werd er aandacht gegeven aan de ondersteuning van ondernemers die het op dit moment moeilijk hebben. Daarvoor werd onder meer het steun- en herstelpakket benoemd dat op 1 oktober in werking gaat. Voor de lange termijn wordt een Nationaal Groeifonds gerealiseerd. Dit moet de welvaart en het verdienvermogen van toekomstige generaties waarborgen.

Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en bovendien anders groeien. Dat is van belang om ook in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en het consumentenbudget te bewaken. Ook wil het kabinet een toekomstige economische dip voorkomen door in de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in de welvaart. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds en gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Nederland wil namelijk koploper zijn op het gebied van innovatie, verduurzaming en digitalisering.

Investeren in groeibedrijven, innovatie en banen

Het kabinet neemt voor in totaal 1 miljard euro aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb. Om groeibedrijven (startups en scale-ups) te ondersteunen stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar door middel van een groot nationaal scale-upfonds. Ook gaat er 150 miljoen euro naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen. Er komt 157 miljoen euro extra beschikbaar voor de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), waarmee vooral startups en mkb-bedrijven meer onderzoek en ontwikkeling kunnen doen. Daarnaast is er voor mkb-werkgevers 38 miljoen euro beschikbaar voor omscholing van personeel.

Ook wordt er 300 miljoen euro gereserveerd voor een beoogd fonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden. Verder heeft het kabinet 225 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

WBSO en participatie

In de prioriteiten van deze investeringsfondsen zien we digitalisering en de infrastructuur stevig verankerd. Zo komt er meer ruimte en aandacht voor digitalisering in het onderwijs en zijn er initiatieven om alle Nederlanders de mogelijkheid te bieden om digitaal deel te kunnen nemen.

De staatssecretaris van Economische Zaken licht de focus op digitalisering nader toe: “Het is van groot belang dat de WBSO goed blijft aansluiten bij de ontwikkelingen op ICT-gebied.” Toepassing van programmatuur als AI, machine learning, big data en model driven engineering moeten vanaf 2022 ook voor de WBSO in aanmerking kunnen komen.

Hiermee wordt nogmaals duidelijk dat digitalisering essentieel onderdeel is van het succes van de Nederlandse economie en de overheid het belang inziet om hier een vooruitstrevende aanpak in te hanteren. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven worden betrokken.

Wil je van gedachten wisselen over het vraagstuk digitalisering en hoe je hier invulling aan kunt geven in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.