Berichtgeving over uitfaseren Kaspersky Lab door overheid

Eerder vandaag verscheen in de media het bericht dat de Nederlandse overheid het gebruik van de antivirussoftware van het merk Kaspersky Lab gaat uitfaseren. De overheid heeft aangegeven dat dit een voorzorgsmaatregel is, omdat men vreest dat het voor de Russische overheid mogelijk zou zijn om de software voor verkeerde doeleinden te gebruiken. De overheid heeft in een gesprek met Kaspersky Lab aangegeven dat er geen aantoonbaar bewijs voor is, maar dat het puur uit voorzorg is.

De beslissing is gebaseerd op het feit dat het bedrijf Kaspersky Lab valt onder de Russische wetgeving en de Russische staat toegang zou kunnen eisen als daarom wordt gevraagd. Gezien de huidige positie die Rusland inneemt in internationale betrekkingen is dit voor de overheid blijkbaar een ongewenste situatie. Geconcludeerd kan worden dat de beslissing van geopolitieke aard is. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft bevestigd dat er geen gevallen van daadwerkelijk misbruik bekend zijn. Dit is voor de overheid reden om de software uit te faseren. Lopende contracten worden dus gewoon uitgediend. Kleinere overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen onveranderd blijven werken met de software van Kaspersky Lab.

Transparantie en onafhankelijkheid

Kaspersky Lab is teleurgesteld in de beslissing van het kabinet. Zeker ook gezien het feit dat het bedrijf zeer nauw samenwerkt met onder meer Interpol, Etherpol en de Nederlandse Politie om de digitale veiligheid van burgers, bedrijven, overheidsinstanties en vitale infrastructuren te waarborgen. Een goed voorbeeld is het gezamenlijke initiatief NoMoreRansom.org.

Zwitserland

Bovendien wil de marktleider op IT-Security gebied elke mogelijke twijfel over haar diensten wegnemen en stelt daarom alles in het werk om het vertrouwen (opgebouwd in ruim 20 jaar tijd) niet te beschamen. Een goed voorbeeld hiervan is het Global Transparency Initiative dat in het najaar van 2017 is gelanceerd. Onderdeel hiervan is dat de kernactiviteiten worden verhuisd van Rusland naar Zwitserland. Onder kernactiviteiten vallen opslag van klantdata, dreigingsdetectie-activiteiten en software assemblage. De assemblage wordt bovendien uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. In Zwitserland wordt bovendien een Transparency Center waarin volledige openheid wordt gegeven over de broncode van de software en updates.

Met deze unieke vorm van transparantie en de fysieke verhuizing naar Zwitserland toont Kaspersky Lab aan dat er geen enkele vorm van negatieve politieke invloed is van welk land dan ook en het bedrijf een volledig onafhankelijke organisatie is.

Visie van ACA IT-Solutions

ACA IT-Solutions volgt de berichtgeving op de voet. Als onafhankelijk dienstverlener van IT-oplossingen bekijken wij dag in dag uit wat de beste oplossing is voor onze opdrachtgevers. Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de kwaliteit, integriteit en de veiligheid van de oplossingen van Kaspersky Lab. De antivirussoftware heeft een enorme staat van dienst en presteert naar volle tevredenheid bij opdrachtgevers in uiteenlopende branches. De werkwijze en de transparantie die Kaspersky Lab laat zien, past bij hoe wij de wereldwijd marktleider in endpoint security kennen: betrouwbaar, open, integer, veilig en van zeer hoge kwaliteit.

Update: onafhankelijk onderzoeksrapport privacyexpert Brenno de Winter

Brenno de Winter heeft voor ons een onafhankelijk onderzoek opgestart en is tot de conclusie gekomen dat de voorzorgsmaatregel van de overheid schadelijk is voor alle betrokken partijen. Volgens De Winter is de argumentatie voor de maatregel ongegrond en doet de overheid zichzelf hiermee te kort door niet langer een beroep te doen op de kennis en expertise van Kaspersky Lab voor een veiliger digitale samenleving.

Download het rapport

 

ACA IT-Solutions zal daarom de oplossingen van Kasperky Lab blijven adviseren als dit past binnen de vraagstelling van de opdrachtgever. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Wij staan u graag te woord over dit onderwerp.

Bekijk ook de volgende onderwerpen. Deze zijn speciaal voor u geselecteerd: