Terug
Blog 18-07-17

Het belang van gegevens versleuteling (data encryptie)

Data encryptie

Steeds meer bedrijven kiezen voor cloud-based applicaties, gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk. Vaak worden daarbij waardevolle gegevens zoals klant- of betalingsgegevens verzonden. Uit een internationaal onderzoek is gebleken dat een derde deel van de bedrijven geen gebruik maakt van data encryptie.

Wat is data encryptie?

Data encryptie zorgt ervoor dat elk bestand dat wordt opgeslagen of verstuurd eerst wordt versleuteld. Mocht het bestand onverhoopt in verkeerde handen vallen dan kunnen de kwaadwillenden niets met het bestand, aangezien zij niet beschikken over de ‘sleutel’. Zeker met het oog op de Wet Datalekken is data encryptie dus zeer belangrijk.

Een hoogwaardige data encryptie oplossing zorgt ervoor dat de versleuteling op de achtergrond gebeurt, zodat de medewerkers hier niets van zullen merken. Zij hoeven hun werkzaamheden dus niet stil te leggen tijdens de encryptie. Ook worden de sleutels gescheiden bewaard van de data, bijvoorbeeld op een andere server of locatie.

Data encryptie

Steeds meer data-bewegingen

Elke organisatie heeft, in meer of mindere mate, te maken met gegevens die zich tussen bedrijven, multi-cloud omgevingen, netwerken en/of apparaten “bewegen”. Een gemiddeld bedrijfsnetwerk is tegenwoordig een stuk breder dan voorheen. Denk hierbij aan de inzet van externe applicaties zoals ERP-software, Office365, mobiele apparaten, thuiswerkplekken, etc.

In diverse branches wordt flinke stappen gezet op het vlak van Internet of Things (IoT) en de inzet van big data. Dat betekent dat er steeds meer gegevens worden gecombineerd en dus verplaatst. Ook online shopping zorgt voor een enorme stijging van online transacties en dus verplaatsingen van gegevens. Vaak worden deze privacygevoelige data dus zonder versleuteling verzonden.

Samenhang met IT-Security

Uit het genoemde onderzoek is tevens gebleken dat veel organisaties een te groot vertrouwen hebben in perimeterbeveiliging, zoals de inzet van de firewall. Natuurlijk is de firewall een effectieve manier om hackers buiten de deur te houden, maar niet stand-alone. Het dient onderdeel te zijn van een IT-security omgeving die past bij de manier waarop de organisatie en haar netwerk zijn opgebouwd. Met een geïntegreerde aanpak wordt het risico op een cyberaanval en dus dataverlies sterk beperkt.

Verder bleek uit het onderzoek dat een kwart (28 procent) van de onderzochte bedrijven het voorbije jaar te maken had met een datalek. Van deze bedrijven was bij slechts 8 procent encryptie toegepast op de gegevens. Dat is een groot risico. De eerste stap is de hacker buiten de deur te houden. Weet een hacker onverhoopt toch het bedrijfsnetwerk te betreden, dan is het belangrijk dat de data die hij aantreft onbruikbaar is. Om zo fraude met bijvoorbeeld klantgegevens of inzicht in financiële transacties te voorkomen.

Data beschermen bij elke ‘beweging’

Organisaties staan voor de uitdaging om alsmaar meer gegevens, transacties, identiteiten en verbindingspunten te beveiligen. Een schaalbare data encryptie oplossing is dan essentieel. Het is geen optie meer om slechts een deel van het IT-ecosysteem te beveiligen. Gedurende de gehele ‘levenscyclus’ van de data is adequate beveiliging vereist. Zowel binnen de centrale bedrijfsomgeving, in de cloud als op alle andere plekken binnen het netwerk (zoals een webshop, bedrijfssoftware in de cloud, etc.).

Een goede data encryptie oplossing is daarom voor elke organisatie onmisbaar en dient geïntegreerd te zijn in het totale IT-Securityplan. Wil je meer informatie over de toepassing die het best past binnen jouw omgeving en bedrijfssituatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.