Terug
Beleid 12-01-17

Nederlandse gemeenten niet bekend met privacyregels

Reglement Verwerking Persoonsgegevens

Data opslag en verwerking, daar is veel over te doen de laatste tijd. Zo ook bij de overheid. Nieuwswebsite Nu.nl meldt dat Nederlandse gemeenten niet weten hoe zorgvuldig om te gaan met privégegevens van burgers. Dit heeft privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Soms worden gegevens verwerkt, terwijl de wet aangeeft dat dit helemaal niet mag. Dat blijkt uit conclusies van de privacywaakhond in het rapport.

Vanaf 1 januari 2015 hebben lokale overheden meer taken gekregen, waardoor zij nu ook verantwoordelijkheid dragen voor jeugdzorg en de zorg van gehandicapten en ouderen. Dat heeft tot gevolg dat gemeenten nu beschikken over gevoelige privé informatie van burgers.

Reglement verwerking persoonsgegevens

Toestemming verwerking persoonsgegevens

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten niet goed op de hoogte zijn van wat wel en niet mag. Zo wordt gedacht dat het volstaat om toestemming te vragen om gegevens te verwerken. Gemeenten mogen namelijk ook zonder toestemming gegevens verwerken. Er zijn specifieke gegevens die niet mogen worden verwerkt, ook niet met toestemming. Bovendien vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat duidelijk uitgelegd dient te worden wat er met de gegevens wordt gedaan.

Privacybeleid ontwikkelen

Verder concludeert de waakhond dat gemeenten nog niet beschikken over een helder privacybeleid. 23 van de 41 gemeenten konden een privacyregelement overleggen. De privacywaakhond heeft gemeenten aangeraden een beeld te geven welke gegevens worden verzameld en waarom. Ook is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de geldende regels en hoe deze te hanteren.

De opslag en verwerking van data speelt een steeds grotere rol binnen organisaties, zowel bij de overheden als in het bedrijfsleven. De hoeveelheid data groeit, er worden steeds hogere eisen gesteld aan de privacyregels en veiligheid/beveiliging van opgeslagen data. ACA IT-Solutions helpt organisaties bij zowel het technische aspect (data storage, security, software) als de realisatie van beleid en de uitrol binnen de organisatie.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.