Terug
Blog 06-11-20

Onderzoek digitale veiligheid bedrijven

Onderoek-Digitale-Veiligheid

Digitale veiligheid baart medewerkers in Nederland relatief weinig zorgen, zo is gebleken uit een landelijk onderzoek. Dat geldt met name voor werknemers van MKB-bedrijven met 10-199 medewerkers en MKB+ (meer dan 200 medewerkers). Slechts 1 op de 4 medewerkers in deze twee groepen maakt zich (in meer of mindere mate) druk over digitale veiligheid. Dit terwijl maar liefst 20% van de bedrijven jaarlijks te maken krijgt met cyberaanvallen zoals phishing en ransomware.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Hoewel deze groep het eigen online gedrag als ‘veilig’ inschat, nemen vooral medewerkers van het middensegment MKB (10-199) relatief weinig acties om hun online veiligheid te waarborgen. Zo ligt het gebruik van antivirussoftware bij deze groep lager dan bij het kleine MKB (2-9 medewerkers) en het MKB+ (200+), net zoals het frequent maken van back-ups en het uitvoeren van updates. Dat blijkt uit Veilig Online 2020: medewerkers bedrijfsleven, onderdeel vanhet jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Vergelijkbare resultaten ICT-verantwoordelijken  

Uit dit onderzoek is gebleken dat de ICT-verantwoordelijken de kans op technische of financiële schade als gevolg van een digitale aanval of fraude ongeveer even groot inschatten als andere medewerkers. Ook bij de ICT-verantwoordelijken van het middensegment MKB ( lijkt het gebruik van veel voorkomende beveiligingsopties als antivirussoftware en firewalls lager te liggen dan bij het kleine mkb. ICT-verantwoordelijken van grootbedrijven gebruiken juist meer digitale beveiligingsopties en maken zich, mogelijk mede hierdoor, minder vaak zorgen over hun digitale veiligheid.

Download het onderzoeksrapport "Veilig Online 2020"

Vooral (poging tot) phishing

Medewerkers worden het meest geconfronteerd met (pogingen tot) phishing en acquisitiefraude. Dat komt vooral voor bij het kleinere mkb. Medewerkers van vitale bedrijven komen bovengemiddeld vaak in aanraking met malware, DDos-aanvallen en identiteitsfraude (zoals CEO-fraude).

De cybersecurity specialisten van ACA IT-Solutions onderschrijven de constateringen in het onderzoek. Waar cybercriminelen zich in het verleden nog vooral op de Enterprise markt en grote overheidsinstanties richtten, is nu de aanval op het MKB geopend. Grote organisaties zijn steeds moeilijker binnen te dringen door alle maatregelen die zij troffen in de afgelopen jaren en het zero trust beleid dat wordt gehanteerd. Daardoor kiezen veel cybercriminelen voor bedrijven die minder aandacht schenken aan cyberveiligheid.

De budgetten die Enterprise organisaties besteden aan ICT en cybersecurity zijn vele malen groter dan in het MKB. Toch zijn er voor bedrijven van elke omvang ruime mogelijkheden om hun ICT-omgeving, applicaties en data adequaat te beschermen.

Advies

ACA IT-Solutions helpt veel MKB-bedrijven met ICT en cybersecurity. Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan even contact met ons op.