Terug
In de media 18-01-17

Interview nominatie Award Channelweb

Winnaar publieksprijs Channelweb

Op woensdagavond 7 december vindt de spectaculaire uitreiking van de Channel Awards 2016 plaats in Jaarbeurs Utrecht. Met het oog hierop heeft Channelweb.nl een interview afgenomen met Theo Beks, directeur van ACA IT-Solutions. Hieronder een verslag.

Hoe kijken jullie terug op het eerste half jaar van 2016 en wat is je in de markt het meeste opgevallen?

Een belangrijk gegeven is dat de markt in 2016 verder aantrekt. Dat zien we in de groeiende investeringsbehoefte van bestaande klanten en nieuwe opdrachtgevers. Dat vergroot ons succes, want ondanks de recessie in de afgelopen jaren is ACA IT-Solutions ‘tegen de stroom in’ blijven groeien en de die groei versnelt alleen maar. Op dit moment is de krappe arbeidsmarkt een rem op onze groei.

Vraagstukken die bedrijven in 2016 veelal bezig houden zijn security, wireless, centralisatie, maar ook Internet of Things (IoT) en Big Data. IoT en Big Data beginnen nu te ‘landen’ op managementniveau en dit is voor veel bedrijven onontgonnen terrein. Deze technologieën behoeven extra voorzieningen en dat merken we tijdens gesprekken met klanten.

Wat verder is opgevallen is de keuze voor cloud versus on premise. We hadden een groei van cloud computing verwacht ten koste van ICT on premise, maar vreemd genoeg groeien beide segmenten. We zien wel een toename van hybride oplossingen, de combinatie van beiden.

Een laatste aandachtspunt is de schaarste aan gekwalificeerd personeel. We moeten veel tijd en energie steken in werving en selectie van de juiste mensen. Daarbij staat kwaliteit absoluut voorop.

Wat hebben jullie als organisatie allemaal gedaan en hoe hebben jullie dit ervaren?

ACA IT-Solutions heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan nieuwe technologieën. Op het vlak van security hebben we, in samenwerking met gerenommeerde partners, doordachte oplossingen gecreëerd voor onze klanten. Dat geeft onze klanten de gewenste zekerheid. Ook hebben we op het gebied van de cloud stappen gezet naar een hoogwaardige omgeving die zowel schaalbaar als compliant is.

Binnen onze organisatie hebben we advisering, service en dienstverlening hoog in het vaandel staan. Zo hebben we volop geïnvesteerd in een hernieuwde aanpak van de supportdesk en service management, zodat we onze klanten nog beter en sneller kunnen ondersteunen. Ook maken we dit jaar flinke stappen op het gebied van zichtbaarheid en kennisdeling via tal van communicatiekanalen en dat werpt duidelijk zijn vruchten af.

Interview nominatie award

Hoe kijken jullie naar de ontwikkelingen in de channelmarkt op zich?

Wat opvalt zijn diverse aansprekende overnames in de channelmarkt, bijvoorbeeld EMC door Dell en Avnet door TechData. Dit zijn voor het channel naar onze mening geen positieve ontwikkelingen. Anderzijds zien we dat tal van fabrikanten en distributeurs kiezen voor een intensievere aanpak richting ons als value added reseller. Er wordt meer gespard op het vlak van ‘sophisticated technology’ en op het gebied van sales en marketing steeds meer en beter samengewerkt.

Hoe ontwikkelt jullie bedrijf zich richting toekomst en welke concrete stappen gaan jullie hiervoor op korte termijn nemen?

We vinden het belangrijk om onze klanten keuzevrijheid te geven. Daarom voeren we altijd meerdere merken/productlijnen en bieden we ook keuzevrijheid bij cloud, hybrid of on premise. Hierdoor kunnen we onze klanten oplossingen bieden die altijd uitstekend passen bij de specifieke bedrijfssituatie.

ACA IT-Solutions laat al jaren achtereen groeicijfers zien. Ook qua grootte van de opdrachtgevers zien we een significante groei. Een steeds groter deel van onze klantengroep bevindt zich in de bovenzijde van het MKB. Ook bedrijven die hun huidige ICT-partner ontgroeien, komen vaak bij ons uit.

Verder willen we ons profileren als een technologische, innovatieve speler. ACA IT-Solutions is als het ware een kennisprovider met een zeer betrokken, persoonlijke aanpak. Voorts krijgen we steeds meer vragen van onze klanten om op strategisch en beleidsmatig niveau mee te denken over vraagstukken zoals:

  • “Wat is voor ons de beste oplossing, Cloud of On Premise?”
  • “Hoe om te gaan met de aangescherpte privacy wetgeving?”
  • “Hoe richt ik mijn IT-afdeling in?”

Wij zien dit als een zeer positieve ontwikkeling, want hiermee spreken onze klanten hun vertrouwen uit in ACA IT-Solutions.

Tot slot blijven we investeren in ‘human capital’. We vinden het belangrijk om steeds te werken aan het kennisniveau van onze mensen. Daarnaast blijven we zoeken naar extra mensen met de juiste kennis en ervaring. Ook werken we graag intensief samen met het channel, zodat we snel kunnen schakelen op het vlak van sales, techniek, inkoop, logistiek en marketing.

Wat was het absolute hoogtepunt van het afgelopen half jaar?

Het absolute hoogtepunt is het zakelijke succes van ons bedrijf, dat we met name toeschrijven aan de ACA-manier van werken. We merken dat onze aanpak positief wordt ontvangen door zowel onze klanten als het channel. Dit uit zich in twee awards voor Fastest Growing Partner of the Year die we dit jaar ontvingen van respectievelijk EMC en Barracuda. Als klap op de vuurpijl zijn we door Channelweb genomineerd voor Value Added Reseller of the Year.

Wat was een belangrijke les voor jullie het afgelopen half jaar?

Een belangrijke les voor ons is dat verwachtingen niet altijd uitkomen. Een goed voorbeeld hiervan is de cloud. De cloud in het hogere segment van het MKB maakt namelijk niet de ontwikkeling door die aanvankelijk werd geprognotiseerd. Daarom zijn we blij met de keuze die we als organisatie altijd maken om alternatieven te hebben. We kiezen namelijk voor een breed portfolio aan oplossingen, zowel op productniveau als voor de totale omgeving. Zo leveren we hoogwaardige On Premise, Cloud en Hybride omgevingen. Onze klanten appreciëren de keuzevrijheid en onze onafhankelijkheid en zien ons daardoor als trusted advisor.

Interview Channelweb.nl met Theo Beks, directeur ACA IT-Solutions