Terug
Blog 06-03-19

ICT Due Diligence onderzoek

ICT Due Diligence

Due Diligence is een bekende term op het moment dat er sprake is van een fusie of een overname. Deze term, ook vaak afgekort naar DD, betekent dat er onderzocht wordt of de informatie die de verkoper heeft aangeboden juist is en welke impact dit heeft voor de kopende partij. Denk hierbij aan de risico’s die het met zich meebrengt, maar bijvoorbeeld ook de kansen die het kan bieden. ICT Due Diligence richt zich specifiek op het in kaart brengen van de ICT-omgeving.

Due Diligence (letterlijk vertaald: gepaste zorgvuldigheid) is een onderzoek dat van grote waarde is voor de organisatie die voornemens is te gaan investeren. Met dit onderzoek komen namelijk belangrijke feiten naar boven over wat men kan verwachten van het over te nemen bedrijf. Dit verstrekt bovendien de onderhandelingspositie en er worden verrassingen achteraf voorkomen.

ICT in beeld brengen met Due Diligence onderzoek

Bij Due Diligence wordt vaak als eerst gedacht aan de financiële aspecten, waarbij door de accountant een boekenonderzoek wordt gedaan en ook de fiscale, juridische en eventueel commerciële zaken worden beoordeeld. Soms worden ook intellectuele eigendommen en HR onder de loep genomen.

ICT is een specifieke case die aandacht verdient. De materie is namelijk complex en het samenvoegen van twee ICT-omgevingen kan enorm complex zijn. Bovendien kan er sprake zijn van lopende contracten, vereiste investeringen op korte termijn of bijvoorbeeld facetten die een integratie kunnen bemoeilijken. Ook kan het voorkomen dat er in de laatste periode niet meer is geïnvesteerd is in ICT met veiligheidsrisico’s of compliance issues als gevolg.

Inhoud van het onderzoek

De divisie IT-Consultancy van ACA IT-Solutions is gespecialiseerd in advies- en beleidsmatige vraagstukken. ICT Due Diligence is daar een goed voorbeeld van. Dit onderzoek omvat onder meer inventarisatie van:

De huidige situatie wordt in kaart gebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar de gebruikte hardware (merk, type, leeftijd), de lopende contracten/licenties, de kwaliteit van de oplossingen en de benodigde investeringen op middellange termijn (3 jaar). In een rapportage wordt het ICT Due Diligence onderzoek overzichtelijk weergegeven, zodat de directie direct een goed beeld krijgt van de situatie.

Overweeg je een fusie / overname of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.