Terug
Blog 29-06-21

Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN)

cybersecuritybeeld-nederland-csbn

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) is een jaarlijks rapport dat inzicht geeft in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en tot slot de cyberrisico’s waar de Nederlandse samenleving en de economie (lees: het bedrijfsleven) mee te maken heeft. De focus ligt daarbij op de nationale veiligheid. Het CSBN is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het wordt jaarlijks door de NCTV vastgesteld.

Cybersecurity in Nederland

De NCTV draagt samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van nationale veiligheidsbelangen te versterken. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC draagt bij aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving, specifiek de digitale weerbaarheid van Rijk en vitale aanbieders.

Download hier het cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN)

Contact

Het rapport geeft een goed algemeen beeld van de trends en ontwikkelingen waarmee we in Nederland te maken hebben en gaan krijgen op het gebied van cyberweerbaarheid. Het is belangrijk voor de gehele keten om hier bewust van te zijn en de benodigde maatregelen te treffen. Wil je weten hoe je, jouw organisatie beleidsmatig, technisch en op de werkvloer kunt beschermen. Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp? Onze specialisten helpen je graag. Voor een gerichte vraag of een adviesgesprek op maat, neem even contact met ons op.