Terug
Blog 02-07-24

Nieuwe CBS Cybersecuritymonitor

Cybersecuritymonitor 2023

In de nieuwste editie van de Cybersecuritymonitor rapporteert het CBS over de meest actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland. Deze jaarlijkse publicatie biedt een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en incidenten, gesegmenteerd naar bedrijfsgrootte en sector. De meeste cijfers in dit rapport hebben betrekking op 2022, met enkele trends die teruggaan tot 2016.

Een opvallend resultaat dit jaar is de lichte afname van het aantal bedrijven met twee of meer werknemers dat de helft of meer van de gevraagde cybersecuritymaatregelen neemt. Dit percentage daalde van 52% in 2021 naar 47% in 2022. Het aandeel bedrijven dat een incident door een aanval van buitenaf meldt, is echter stabiel gebleven: vijf procent van de bedrijven rapporteert dergelijke incidenten, waarvan minder dan één procent te maken had met ransomware.

Het rapport, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft niet alleen inzicht in de maatregelen die bedrijven nemen, maar ook in de verschillende soorten incidenten die zich voordoen, inclusief niet-kwade incidenten zoals systeemfouten en verlies van gegevensdragers.

Voor meer informatie en gedetailleerde cijfers kun je hier de volledige Cybersecuritymonitor lezen.

Wil je van gedachten wisselen over de inhoud van het rapport en/of bekijken welke impact het heeft op jouw organisatie? ACA IT-Solutions beschikt over een ervaren, gespecialiseerd team met cybersecurity specialisten. Neem contact met ons op bij vragen of voor het maken van een afspraak.