'Een veilige werkomgeving
beschermt wat waardevol is'

Michael Cybersecurity Specialist
IT-security versterken? Samen met ACA.

ICT Beleid & Strategie

Beleid en een strategische aanpak van ICT is van groot belang. Door een planmatige aanpak te hanteren is de organisatie zeer goed voorbereid op veranderingen en wordt de ICT-omgeving efficiënt en op doordachte wijze beschikbaar gesteld aan haar gebruikers. Een greep uit de onderwerpen die tijdens de planvorming de revue passeren:

1. Huidige omgeving

De huidige ICT-omgeving speelt een belangrijke rol in de gesprekken over ICT-beleid en strategie. Tenslotte, er is in het verleden behoorlijk geïnvesteerd, de omgeving is ontwikkeld op basis van de actuele behoeften en er is sprake van lopende contracten.

2. Trends en wensen (innovatie) / wetgeving & beleid

Bij de realisatie van een toekomstbestendige ICT-omgeving dient gekeken te worden naar trends in de markt. Wat is op dit moment actueel, wat is de visie van de marktleiders in IT-branche en wat is het beeld voor de komende jaren? Anderzijds heeft de interne organisatie ook wensen. Dat kan praktisch van aard zijn (efficiëntie, mobiliteit, etc.) en het resultaat zijn van de lange termijnvisie en/of plannen van de organisatie. Denk hierbij aan ambities van de organisatie (overnames, verhuizing, etc.) of bijvoorbeeld digitalisering van bepaalde processen of afdelingen.

3. Cloud versus On-Premises

De vraag die aan bijna elke directietafel is gesteld: moeten we naar de cloud? inmiddels is gebleken dat het antwoord genuanceerder ligt. In bijna alle situaties is er sprake van een hybride omgeving, met daarin Cloud en On-Premises elementen. Het vraagstuk wordt daardoor echter niet gemakkelijker. De balans en de synergie tussen beiden zijn essentieel.

 

ICT beleid strategie bepalen

 

4. Schaalbaarheid / Inspelen op krimp en groei

Wanneer wordt gekeken naar de langetermijnvisie van een organisatie dan zijn krimp en groei hot topics. Hierin worden de ambities van een organisatie namelijk vaak uitgedrukt. Ambities, maar ook fluctuaties in de landelijke en internationale economie hebben grote invloed op de bedrijfssamenstelling en vervolgens op de ICT-omgeving. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn essentieel om mee te kunnen bewegen met de behoeften van de organisatie.

5. Samenstelling IT-afdeling

Een IT-beleidsplan maakt ook duidelijk hoe de bezetting van de IT-afdeling en het partnerlandschap eruit dienen te zien, nu en op de lange termijn. Hierdoor kan gericht gezocht worden naar een juiste balans van eigen medewerkers, geschikte partners en bijhorende oplossingen/merken.

6. Planning van investeringen

Een gedegen strategie geeft bovendien een uitstekend beeld van de benodigde investeringen. Onverwachte kosten worden zo geminimaliseerd en de behoefte is hierdoor al ver van te voren duidelijk. Budgetten kunnen zo beter worden gealloceerd.

Waar staat jouw organisatie over 5 en 10 jaar? ICT speelt een belangrijke rol bij dit vraagstuk. Door op een strategische ernaar te kijken ben je beter voorbereid. Een roadmap helpt jouw organisatie om te komen tot een toekomstbestendige, flexibele en betrouwbare ICT-omgeving.

Michael Waterman ACA IT-Solutions
Michael Waterman Cybersecurity Specialist

De rol van ACA IT-Solutions

Hoe ziet jouw ICT-omgeving eruit over 5 jaar? Wij komen graag met je in gesprek om van gedachten te wisselen over de implementatie van strategie, beleid en de realisatie van een schaalbare, toekomstbestendige ICT-omgeving in jouw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of het plannen van een afspraak.