European Cyber Security Month

European Cyber Security Month 2021

De European Cyber Security Month is een jaarlijks initiatief. De volledige maand oktober wordt in heel Europa aandacht gegeven aan cybersecurity. Met deze grensoverschrijdende awareness campagne, die wordt ondersteund door de Europese Commissie en landelijke EU-leden, worden zowel organisaties als consumenten bewust gemaakt van de actuele cybergevaren waarmee we dagelijks te maken krijgen.

 

Cybersecurity month 2020

 

De rol van ACA IT-Solutions tijdens de European Cyber Security Month

Ook ACA IT-Solutions levert hier een bijdrage aan, omdat wij als ICT-partner nauw betrokken zijn bij de advisering en implementatie van IT-security planvorming, oplossingen en trainingen. Wij helpen bedrijven en instanties jaarrond om op een proactieve wijze de cyberbeveiliging te optimaliseren. Dit doen wij met een drieledig programma:

Beleid: cyberveiligheid is in beginsel een beleidsmatig vraagstuk. Hiermee wordt een stabiele basis voor de lange termijn gelegd die als leidraad dient voor de organisatie.

Techniek: vanzelfsprekend speelt de techniek een onmisbare rol bij het realiseren van een veilige omgeving met daarin zowel proactieve als reactieve elementen. Denk hierbij naast cybersecurity ook aan back-up/replicatie/recovery, device management, patches/updates en monitoring.

Mens: cybercriminelen zoeken altijd naar de zwakste schakel. Steeds meer cybercriminelen kiezen daarom voor de mens. Dit kunnen medewerkers zijn van uw organisatie, maar bijvoorbeeld van toeleveranciers.

Tips voor een veilige werkomgeving

Volg ACA IT-Solutions op LinkedIn (en/of Twitter) voor alle activiteiten die we ontplooien tijdens de European Cyber Security Month. Ook delen we waardevolle tips over het realiseren van een veilige werkomgeving en informatie over onze activiteiten gedurende deze maand. De tips die eerder zijn verschenen, worden hieronder getoond:

  • Cybercrime in feiten & cijfers: Er gaat meer geld om in cybercrime dan in drugshandel – 50% van de Nederlandse bedrijven krijgt te maken met cybercriminaliteit – Slechts 27% van de bedrijven is bezorgd om de cyberveiligheid – Ruim 70% van de cyberincidenten ontstaan door onjuist handelen eigen medewerkers – Iedereen kan hacker worden (toolkit: $250)
  • Tip 1: ICT Beleid
    Zonder gedegen ICT Beleid is de uitvoering gedoemd te mislukken. De koers moet gedragen worden door directie/management, inspelen op toekomstige ontwikkelingen en praktisch uitvoerbaar zijn.
  • Tip 2: Netwerkbeveiliging
    Cybercriminelen stellen uw netwerk dagelijks op de proef, met generieke aanvallen en ook steeds vaker met doelgerichte acties. Adequate beveiliging van uw netwerk is een minimale vereiste voor elke organisatie. Het verdient continue aandacht om uw netwerk, applicaties en data te beschermen.
  • Tip 3: Toegang & Rechten
    Weet u wie zich op uw bedrijfsnetwerk bevinden, met welke devices, vanaf welke werklocatie en met toegang tot welke applicaties/mappen? Alleen gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet meer voldoende. Het management van toegang en rechten verhoogt de veiligheid aanzienlijk.
  • Tip 4: Mobile Device Management
    Welke mobiele devices mogen toegang krijgen tot uw bedrijfsomgeving en aan welke voorwaarden dienen deze apparaten te voldoen op het gebied van beveiliging, maar bijvoorbeeld ook update? In de huidige tijd is een goede balans tussen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid vereist.
  • Tip 5: Malware voorkomen
    Malware kan op tal van manieren de organisatie binnen komen. Een goede policy en anti-malware protectie is essentieel. Hierin ligt ook een belangrijke rol voor de medewerkers.
  • Tip 6: Patches & Updates
    Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: patchen en updaten. IT-fabrikanten brengen regelmatig updates en patches uit om zo de kwaliteit en veiligheid te borgen. Veel cyberincidenten zijn het gevolg van ‘achterstallig onderhoud’.
  • Tip 7: Incident Management
    Voorkomen is vele malen beter dan genezen. Gaat het onverhoopt toch mis? Heeft u dan een plan klaar liggen om de schade te minimaliseren? Test dit ook regelmatig. Bovendien zijn back-up en disaster recovery essentieel.
  • Tip 8: Security Awareness 
    Ruim 70% van de cyberincidenten ontstaan door onjuist handelen van eigen medewerkers. Ongetrainde medewerkers vormen een groot risico voor uw organisatie! Train medewerkers, zodat ze de do’s en don’ts kennen en hiernaar kunnen handelen. Meer info
  • Tip 9: Meten & Monitoren
    Door de ICT-omgeving continu te meten, analyseren en monitoren kunnen afwijkingen snel worden ontdekt. Hiermee wordt bovendien waardevolle informatie vergaard over het gebruik, prestaties en de kwaliteit van het netwerk.
  • Tip 10: Business Continuity
    Hoe kunt u planmatig en preventief de continuïteit van uw organisatie waarborgen? Stem beleid, techniek en de werkwijze van medewerkers op elkaar af. Lees meer in ons whitepaper ‘Business Continuity’.

Wilt u weten wat uw organisatie kan doen om de cyberveiligheid te optimaliseren? Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek aan om te bespreken waar verbeteringen mogelijk zijn. Neemt u contact met ons op voor een afspraak met één van onze specialisten.

Bekijk ook de volgende onderwerpen. Deze zijn speciaal voor u geselecteerd: