'Een IT-omgeving op maat
past als een warme jas'

Eddie Productmanager
IT-uitdagingen? Samen met ACA.

In de praktijk

Het is bekend dat IT’ers veel in jargon praten. Terwijl men aan de andere kant van de tafel vaak niet goed begrijpt waar het precies over gaat. IT is al complex genoeg en het is juist belangrijk om begrijpelijk uit te leggen waarom we iets doen en wat het voor jou als opdrachtgever oplevert. IT begrijpelijk maken?
Samen met ACA

Zelden of nooit worden wij gevraagd om een IT-omgeving in zijn geheel te leveren of te vervangen. Alles opnieuw doen is tenslotte bijna nooit nodig. Het gaat meestal om enkele onderdelen. Soms klein, soms wat groter. Toch moeten we in veel gevallen vragen hoe andere IT-onderdelen zijn ingericht en waarom. Op die manier kunnen we ons stukje het beste laten aansluiten op de bestaande infrastructuur.

Een plaatje zegt vaak meer dan woorden

Een IT-infrastructuur kun je pas goed bouwen of onderhouden door hem goed te doorgronden. Alles werkt namelijk samen en kan (bedoeld of onbedoeld) invloed hebben op elkaar. Met het 7-lagenmodel heeft ACA het IT-landschap visueel gemaakt. Aan de hand van deze praatplaat kunnen we aan iedereen gemakkelijk uitleggen hoe een IT-omgeving is opgebouwd (architectuur) en waar de afhankelijkheden zitten. Hierbij maakt het niet uit of je in de cloud of on-premises werkt.

Jouw ICT-omgeving in 7 lagen

ACA-Maakt-IT-Duidelijk

Van ontwerp naar fundering

We hebben het vaak over de architectuur van de IT-omgeving. Dat is niet voor niets, want je IT moet staan als een huis. Het moet stevig zijn en overeind blijven, ook tijdens een storm. Met IT is het niet anders. Ook van onze IT-infrastructuur verwachten we flexibiliteit en aanpassingsvermogen, juist ook als het gaat om terugkerende kosten.

In de afbeelding hierboven laten we zien hoe een IT-architectuur is opgebouwd met bouwblokken, in lagen. Welke onderdelen kent een dergelijke architectuur en wat is de onderlinge afhankelijkheid? Van technische tekening tot en met een waterdicht dak. We hadden het plaatje ook vorm kunnen geven met Legoblokjes. Het onderste steentje vormt als het ware het fundament van het bouwwerk en ieder steentje daarna leunt op de stapel stenen eronder. Dat maakt dat als je bij voorbeeld een back-upsysteem (laag 5) wilt gaan vervangen, je ook van alles moet weten over o.a. het fysieke netwerk en de opslagsystemen. Hoe hoger in het model, des te meer je dient weten over de lagen eronder. Op die manier creëren we de meest betrouwbare oplossing voor een willekeurig IT-vraagstuk.

ACA standaard, standaard ACA

Van een professionele IT-dienstverlener als ACA IT-Solutions mag je verwachten dat de oplossingen robuust en betrouwbaar zijn en dat we verstand van zaken hebben. Toch is het goed om te weten dat IT-professionals net mensen zijn en dat een oplossing zonder kaders misschien toch niet de beste oplossing is. Daarom zijn onze engineers goed geëquipeerd en georganiseerd. Kennis en visies worden regelmatig met elkaar gedeeld en de manier waarop wij graag de techniek voor je inrichten, leggen we vast in een receptuur. De receptuur bepalen we samen en leggen we vast als standaard. Zo weten àl onze specialisten wat de standaard is die we voor onze klanten willen bieden en is er geen afhankelijkheid van de engineer die de inrichting heeft uitgevoerd. Voor onze klanten ook een belangrijk uitgangspunt om voor de dienstverlening van ACA te kiezen, want de kwaliteit is geborgd.

Repareren of renoveren?

Het maakt voor ons dus niet uit of je ons nodig hebt voor de vervanging van relatief klein onderdeel of het bouwen van compleet nieuwe functionaliteit. In ons 7-lagenmodel spreken we van een oplossingsfamilie als het gaat om de optelsom van alle producten en diensten die tezamen jouw IT-infrastructuur vormen. Als we, al of niet op eigen initiatief, een onderdeel moeten vervangen, dragen wij zorg voor het blijven correct functioneren van jouw IT-omgeving.

IT-voorzieningen zijn een basisbehoefte geworden en ook als IT je niet je core business is, is het wel belangrijk om te snappen waar het over gaat. Niet per se in detail maar wel op hoofdlijnen. We consumeren IT-diensten vandaag veelal als een nutsvoorziening. Net zo gemakkelijk als water uit de kraan.

Heb je ook behoefte om IT beter te begrijpen en te weten waar je voor betaalt? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking. In begrijpbare taal, daar kun je op vertrouwen. Dan pakken we het 7-lagenmodel er graag even bij.