YourSafetynet Partner

YourSafetynet is een merknaam van Media Security Networks. Het is een Nederlandse ontwikkelaar van beveiligingssoftware die in het bijzonder geschikt is voor bedrijven, scholen en consumenten. Het bedrijf is in 2005 ontstaan toen er een toenemende behoefte bleek aan ongewenst computergebruik. Hiervoor heeft YourSafetynet, in nauwe samenspraak met toekomstige opdrachtgevers (bedrijven, opleidingscentra en ouders), een softwareprogramma ontwikkeld. ACA IT-Solutions is een gerenommeerde YourSafetynet Partner.

De software richt zich volledig op het tegengaan van ongewenst computergebruik door de gebruikers. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bezoeken aan bepaalde sites of sitegroepen worden geblokkeerd, beperkt of gereguleerd.

Yoursafetynet Partner

YourSafetynet voor bedrijven

Veel bedrijven worstelen met het beleid op het gebruik van internet door medewerkers. Welke websites mogen wel en niet bezocht worden door de werknemers en zo ja, hoe vaak? Te denken valt aan social media, gaming websites, chat-, gok- en sekssites die worden bezocht op de werkplek. dit hoeft niet voor elke werknemer hetzelfde te zijn. De marketingafdeling heeft bijvoorbeeld toegang nodig tot social media om hun werk goed te kunnen doen. Voor andere werknemers kunnen andere regels gelden, tijdens werktijd en in de pauzes. De software van YourSafetyNet implementeert, controleert en communiceert het beleid van het bedrijf op maat.

YourSafetynet voor scholen

Leerlingen maken veelvuldig gebruik van het computernetwerk op school en zijn ervaren internetgebruikers. Onderwijsorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om leerlingen te beschermen tegen ongewenst gebruik van bepaalde websites, zoals social media, chatwebsites, game sites en 18+ websites. Meer informatie: YourSafetynet – Your Privacy Onderwijs

 

Yoursafetynet security partner

 

Belangrijke focus op Privacywetgeving

De laatste jaren is er veel te doen over privacywetgeving, met als doel gevoelige data van personen beter te beschermen. Elke organisatie heeft privacygevoelige data in bezit. met de nieuwe wetgeving wil de overheid bewerkstelligen dat organisaties op een verantwoorde, veilige en respectvolle wijze omgaan met persoonsgegevens en deze niet langer bewaren en gebruiken dan noodzakelijk. De wetgeving krijgt vanaf 2018 een nieuwe naam, te weten GDPR (vervanger van AVG en Wbp). Van organisaties (zowel publiek als commercieel) wordt verwacht dat zij compliant zijn en blijven. De software van YourSafetynet kan hier een belangrijke, ontzorgende rol in vervullen. Lees meer over dit onderwerp in ons document Whitepaper en Checklist GDPR Wetgeving.

ACA IT-Solutions als partner van YourSafetynet

ACA IT-Solutions is officieel YourSafetynet Partner in Nederland voor de advisering, levering en inrichting bij bedrijven en opleidingsinstituten. Dat gaat veel verder dan alleen regulering van websites. Wij helpen u bij de realisatie en implementatie van een security plan, rekening houdend met alle aanwezige factoren. Denk hierbij ook aan cybercriminaliteit, malware en interne factoren zoals de huidige ICT-omgeving en het gebruik hiervan door de werknemers.

 

Bekijk ook de volgende onderwerpen. Deze zijn speciaal voor u geselecteerd: