Terug
Events 22-03-23

Opname webinar: NIS2.0 cybersecurity-wet komt eraan: een concrete aanpak voor het MKB

RSS-Feed

Waar gaat het webinar over?

Er wordt voor het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe Europese cybersecurity wetgeving van kracht, genaamd NIS2.0. Waar de wet in de eerste versie (1.0, sinds december 2022 actief) alleen nog bedoeld was voor instanties die tot de vitale infrastructuur behoren (denk aan water/stroom/brandstoffen), gaat de wet nu een stuk verder. Direct of indirect heeft het impact op een zeer groot deel van het bedrijfsleven en dus ook het MKB. Het vraagt bovendien om adequate voorbereiding. Tijdens het webinar op donderdag 20 april vertellen we je alle ins & outs.

Achtergrond

NIS staat voor Network and Information Systems. De nieuwe wet heeft als primair doel om het Nederlandse grondgebied te beschermen tegen de steeds groter wordende dreigingen van cyberaanvallen, die erop gericht zijn om onze samenleving te ontwrichten.

Impact

Het bedrijfsleven speelt hierin een essentiële rol, want als er (een deel van) een keten uitvalt dan zijn de effecten groot. In Nederland is er veelvuldig sprake van ketens (denk aan Brainport in de regio Eindhoven). Er is daarom werk aan de winkel op het vlak van IT en bedrijfsprocessen. Er bestaat een grote kans dat we anders moeten gaan werken om aan deze wet te voldoen.

In oktober 2024 is de deadline voor bedrijven die onder de wet vallen. Ook bedrijven die niet direct aan NIS2.0 moeten voldoen zullen de effecten voelen door ‘externe druk’.

Onderwerpen

Vragen:

  • Wat weten we tot nu toe over de nieuwe wet NIS2.0?
  • Wat is het belang van deze wetgeving voor de Nederlandse samenleving?
  • Welke invloed en impact heeft NIS2.0 op het MKB in Nederland?
  • Welke concrete stappen moet je als ondernemer zetten om klaar te zijn voor de invoering van de wet?
  • Welke invloed gaat dit hebben op samenwerking met toeleveranciers en afnemers (in de keten)?

Opname Bekijken:

Download webinar NIS2

Spreker

Michael Waterman

Cybersecurity Architect, ACA IT-Solutions

Michael Waterman ACA IT-Solutions