Terug
Security 21-07-23

Het Cybersecuritybeeld 2023 in vogelvlucht

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 (CSBN) is door de NCTV gepubliceerd. De digitale bedreigingen voor Nederland blijven aanzienlijk en veranderen voortdurend. Statelijke actoren maken gebruik van cyberaanvallen om hun geopolitieke doelen te verwezenlijken, terwijl cybercriminaliteit een aantrekkelijk verdienmodel blijft. Bovendien brengen opkomende technologieën, zoals generatieve AI, nieuwe dreigingen met zich mee. Het CSBN 2023 roept organisaties op om zich voor te bereiden op het onverwachte en hun beveiligingsmaatregelen daarop af te stemmen.

In het CSBN worden organisaties dringend aangeraden om zich voor te bereiden op het onverwachte en te anticiperen op mogelijke dreigingen. De oproep aan organisaties is om proactieve maatregelen te nemen om zichzelf en anderen te beschermen in dit steeds complexere en gevaarlijkere digitale landschap.

De hoofdbevindingen

Het CSBN 2023 vertaalt zich in de volgende zes hoofdbevindingen.

  1. De veiligheid van digitale processen is en blijft essentieel in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij en is dus onlosmakelijk verbonden met de nationale veiligheid.
  2. De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot en voortdurend aan verandering onderhevig.
  3. De strategische thema’s uit het CSBN 2022 blijven leiden tot complicaties voor het beheersen van digitale risico’s.
  4. Het verkleinen van de scheefgroei tussen de digitale dreiging en de weerbaarheid blijft een grote opgave.
  5. Ondanks groeiende aandacht voor de weerbaarheid van Operationele Technologie (OT) als bouwsteen van vitale processen, is er ruimte voor verbetering.
  6. Digitale risico’s vragen om een bredere manier van beheersing en moeten worden beschouwd als een integraal onderdeel van de risico’s voor de nationale veiligheid. Hierbij kan de invalshoek ‘assume breach’ (ga ervan uit dat er een cyberincident is) behulpzaam zijn.

Meer lezen? Bekijk het hele dossier hier.

Bron: NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)