HRT Business Professionals

HRT Business Professionals komt voort uit de voormalige divisie ‘Business Solutions’ van ACA IT-Solutions. In 2015 is besloten deze divisie af te splitsen en een eigen identiteit te geven. Dit was tevens het startpunt om de scope te verbreden. Naast de levering en implementatie van bedrijfssoftware richt het bedrijf zich nu ook op de disciplines Personeel en Reporting.

Bekijk het volledige bericht over de splitsing van beide bedrijven

HRT Business Professionals Partner

Binnen de nieuwe organisatie (met vestigingen in Eindhoven en Amsterdam) wordt de focus gelegd op het ondersteunen en ontzorgen van bedrijven door middel van de inzet van specialisten, de inzet van uitvoerend personeel en de implementatie van slimme bedrijfssoftware. Ook richt men zich op de samenwerking tussen accountantskantoren en hun cliënten. HRT helpt bijvoorbeeld bij automatiseringsvraagstukken van accountantskantoren, maar ook gegevensuitwisseling tussen kantoor en cliënt en de optimalisatie van rapportage mogelijkheden.

Toevoegen van specifieke kennis

HRT Business Professionals wordt ook vaak ingeschakeld op het moment dat specifieke kennis binnen de organisatie ontbreekt. Voorbeelden hiervan zijn juridische kwesties, contractuele vraagstukken, hulp bij het terugdringen van ziekteverzuim, complexe problematiek op financieel of personeel vlak en het opstellen van rapportages.

Zakelijke dienstverlening

ACA IT-Solutions als Partner van HRT Business Professionals

ACA IT-Solutions en HRT Business Professionals (vestiging Eindhoven) zijn nog altijd gevestigd in hetzelfde kantoor aan de Beemdstraat in Eindhoven. Het komt regelmatig voor dat relaties van de diensten van beide organisaties gebruik maken. Dit biedt voor de opdrachtgever het gemak van one-stop-shopping, korte lijnen en de zekerheid van twee betrouwbare partners van hoog niveau. Hiermee kunnen complete automatiseringsvraagstukken het hoofd worden geboden. Vaak worden ICT en bedrijfssoftware bij verschillende aanbieders afgenomen. Dit kan problemen opleveren bij de installatie, performance, updates, data opslag en beveiliging. Door te kiezen voor HRT Business Professionals en ACA IT-Solutions worden deze risico’s afgedekt. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.

Bekijk ook de volgende onderwerpen. Deze zijn speciaal voor u geselecteerd: