Seminar Nieuwe Wetgeving Data Privacy & Persoonsgegevens (GDPR)

Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe wetgeving Data Privacy & Persoonsgegevens (GDPR)? Op dinsdag 21 november (Eindhoven) en woensdag 29 november (Amsterdam) organiseren wij een seminar, waarin u antwoord krijgt op alle vragen over dit actuele vraagstuk.


Tegenwoordig wordt grotendeels digitaal gewerkt. De meest uiteenlopende gegevens worden opgeslagen op het bedrijfsnetwerk of in de cloud. Dit vergroot de kans dat data worden gestolen of verloren. Denk aan een cyberaanval, een gestolen laptop of een verloren USB-stick.

Regelmatig komt het voor dat persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld klanten of medewerkers op straat komen te liggen of in verkeerde handen komen. Denk aan klantgegevens (ook zakelijke e-mailadressen), kopieën van legitimatiebewijzen, creditcard- en/of bankgegevens, werknemersgegevens, etc. De overheid neemt daarom maatregelen en verwacht van bedrijven dat zij alles in het werk stellen om dataverlies te voorkomen en een plan met procedures klaar hebben liggen als het toch misgaat.

Effecten van de nieuwe wetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet in genaamd GDPR (General Data Protection Regulation). Bedrijven die zich niet adequaat voorbereiden kunnen rekenen op flinke financiële sancties, opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan een datalek maatschappelijk en/of in de media worden veroordeeld, met flinke imagoschade tot gevolg. De nieuwe wetgeving heeft effect op de werkwijze en processen van o.a. de afdelingen administratie, klantenservice, verkoop, inkoop, HR en marketing.

Tijdens het seminar krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat houdt de wet in en wat wordt er van u verwacht?
  • Welke voorbereidingen dient u te treffen?
  • Wat wordt op juridisch vlak van u verwacht?
  • Hoe bereidt u uw medewerkers voor?
  • Welke technische maatregelen (software/ICT) dient u te treffen?
  • Hoe maakt u beleid en procedures?
  • Wat dient u te regelen met partijen die toegang hebben tot uw data (zoals uw accountant)?
  • Wat is er nodig om GDPR-compliant te worden en te blijven?

Voor wie?

Deze sessie is uitermate geschikt voor bedrijven die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens (van klanten en/of medewerkers) en nog niet of onvoldoende weten wat van hen wordt verwacht op het vlak van de nieuwe wetgeving. De sessie is het best passend voor bedrijven met meerdere afdelingen (of vestigingen).

Het seminar is een meerwaarde voor directie, algemeen management, financieel management, IT-management, risk management & compliance, security officers en verantwoordelijken voor databeheer en –verwerking.

Programma

14.30 uur: Ontvangst
15.00 uur: Inleiding door dagvoorzitter Marc Santegoeds (IT Auditor, Crowe Horwath Foederer) en Maarten de Rooij (IT Business Professional, ACA IT-Solutions)
15.15 uur: Juridische aspecten van GDPR, door Monica Leenders (Advocaat, Boels Zanders Advocaten)
15.50 uur: Technische aspecten van GDPR, door Geert Rademakers (Head of Operations and Services, ACA IT-Solutions)
16.25 uur: De mindset van medewerkers, door Dennie Spreeuwenberg (Security Business Consultant, NextTech)
17.00 uur: Afsluitende borrel

Data

Eindhoven   Dinsdag 21 november 2017
Amsterdam  –  Woensdag 29 november 2017

Aanmelden

Het seminar wordt voor een geselecteerd gezelschap georganiseerd. Voor u als genodigde zijn er uiteraard geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden tot een week voor aanvang van de sessie. Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf daarom snel in.

Direct aanmelden

Sprekers

GDPR seminar

Maarten de Rooij

Maarten de Rooij is een ervaren IT Business Professional die als consultant bedrijven helpt met IT-vraagstukken die vaak beleidsmatig van aard zijn. In het verleden heeft hij onder meer voor IBM en Van Lanschot Bankiers gewerkt en nu voor ACA IT-Solutions. Maarten helpt bedrijven om GDPR-compliant te worden en te blijven en hij is bovendien Functionaris Gegevensbescherming voor de eigen organisatie.

Monica Leenders

Monica Leenders is advocaat en gespecialiseerd in privacyrecht. Bij Advocatenkantoor Boels Zanders geeft zij leiding aan het team Privacy. Monica adviseert cliënten onder meer over het verwerken van persoonsgegevens, de meldplicht datalekken en de implicaties van de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Geert Rademakers

Geert Rademakers is Head of Operations and Services bij ACA IT-Solutions. Hij stuurt een groot team van IT-specialisten aan en is daarnaast op beleidsmatig niveau de gesprekspartner van directie en IT-management van instanties en bedrijven. Geert weet wat een organisatie op IT-vlak nodig heeft om GDPR juist te implementeren en data veilig te beheren.

Dennie Spreeuwenberg

Dennie Spreeuwenberg is directeur van NextTech. Dennie bekijkt de ‘menselijke kant’ van processen en ICT. De mens speelt namelijk een essentiële rol bij het veilig beheren en verwerken van privacygevoelige gegevens. Dennie weet organisaties en hun medewerkers op zeer praktische wijze scherp en waakzaam te maken op het vlak van GDPR en veilig gebruik van software en ICT.