Security Risk Management

Security Risk Management is in de huidige tijd zeer belangrijk. Tenslotte, de wereld is digitaler dan ooit en ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Organisaties beschikken over steeds meer digitale gegevens, het klantcontact is ook steeds vaker digitaal en big data is van zeer grote waarde en biedt steeds meer nieuwe inzichten en businesskansen.

Digitalisering heeft ook een keerzijde. Cybercriminelen weten de waarde die organisaties hechten aan de toegang tot applicaties en data. Toch zien we vaak IT-omgevingen die kwetsbaarheden en/of ontwerpfouten bevatten. Deze omgevingen zijn een gemakkelijke prooi van cybercriminelen en andere kwaadwillenden.

Hoe staat uw ICT-omgeving ervoor? Denkt u dat u gevaren buiten de deur kunt houden? Om hier een gedegen en actueel inzicht in te krijgen is het raadzaam om aan de hand van een risicoanalyse met security audits inzichtelijk te maken hoe kwetsbaar uw organisatie is voor een datalek of digitale aanval.

Het doel van de analyse is inzicht verwerven in:

 • Dreigingen die de IT-infrastructuur te wachten staat
 • De kans dat de dreigingen werkelijkheid worden
 • Te treffen maatregelen op kritieke kwetsbaarheden
 • Quick-wins die behaald kunnen worden

Gelaagde en gefaseerde aanpak

Om security risk management efficiënt en succesvol te implementeren in uw organisatie werken wij met een gelaagde, gefaseerde aanpak.

 1. Research

Met behulp van diverse onderzoekstechnieken brengen wij de security breaches in uw ICT-omgeving in beeld. De methodes die wij hiervoor inzetten, zijn afhankelijk van de wensen en kenmerken van uw organisatie. Voorbeelden van vaak gebruikte methodes:

 • Internal Security Audit: kwetsbaarheden in het interne netwerk vinden die een veiligheidsrisico vormen voor uw organisatie en uw IT-infrastructuur.
 • External Security Audit: kwetsbaarheden vinden die potentieel door een aanvaller misbruikt zouden kunnen worden om zo uw organisatie of netwerk te infiltreren.
 • Phishingsimulatie: in kaart brengen hoe kwetsbaar uw organisatie en medewerkers zijn op het moment dat een phishingmail niet door de techniek (waaronder de spamfilter) tegengehouden wordt.
 • Interview sessies: in kaart brengen van ontwerpfouten/risico’s in uw IT-infrastructuur en processen die niet in kaart gebracht (kunnen) worden met Security Audits.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina’s over Technical Security Audits en Security Awareness.

 1. Analyse en rapportage

De onderzoeksresultaten worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt een adviesrapport opgeleverd. Dit geeft een goed beeld van kwetsbaarheden en realistische bedreigingen waar uw organisatie nu en in de toekomst mee te maken krijgt. Het rapport geeft tevens advies over de prioritering van de kwetsbaarheden en te behalen quick-wins. Hiermee heeft u een leidraad in handen die kan dienen voor een IT-Securityproject.

 1. Implementatie

De security risk analyse wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde, onafhankelijke IT-consultant van ACA IT-Solutions. Op basis van zijn adviesrapport gaan wij graag in gesprek om de beschreven verbeterpunten te implementeren in uw organisatie.

ACA IT-Solutions heeft alle kennis en kunde in huis om uw organisatie op planmatige wijze veilig te maken en te houden. Security risk management behoort tot het dienstenportfolio, waarmee wij onze opdrachtgevers helpen om IT-beleid te (gaan) voeren. Wij wisselen graag met u van gedachten over onze kijk op IT-beleid en de toepasbaarheid in uw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Bekijk ook de volgende onderwerpen. Deze zijn speciaal voor u geselecteerd: